Lokaty bankowe i rachunki oszczędnościowe nie są jedynymi produktami, które umożliwiają ich właścicielom osiąganie zysków. Są to jednak produkty o niskim ryzyku, które zapewniają zyski, choć dosyć niskie. Inne produkty oszczędnościowe czy inwestycyjne mogą przynieść wyższe zyski, jednak w perspektywie szerszego horyzontu czasowego. Takim produktem jest np.  Skandia polisa inwestycyjna.

Co różni polisę inwestycyjną od tradycyjnej polisy? Przede wszystkim konstrukcja produktu. W tradycyjnej polisie ubezpiecza się jedynie życie lub zdrowie, a w przypadku zajścia określonego zdarzenia wypłacana jest suma ubezpieczenia. Polisa inwestycyjna również posiada część ubezpieczeniową, jednak jest ona wkonstruowana w produkt jedynie po to, aby klient nie płacił podatku Belki czy podatku od spadku. Część środków jest inwestowana w różne produkty, którymi mogą być obligacje, instrumenty rynku pieniężnego czy akcje i to właśnie ta część środków wypracowuje zyski. Taki produkt nie wymaga, aby klient posiadał kompleksową wiedzę na temat inwestowania.