Dokąd po poradę prawną?

Wiele osób twierdzi, iż zna się na prawie i nie potrzebuje pomocy profesjonalistów. Takie przekonanie może być bardzo złudne i prowadzić do negatywnych konsekwencji. Dobrym przykładam takiej grupy są tzw. frankowicze, tj. osoby które zaciągnęły kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej, głównie franka szwajcarskiego Stąd określenie tej gruby kredytobiorców. Kredyty tego rodzaju zaciągały osoby z różnych grup społecznych, w tym lekarza, przedsiębiorcy, architekci itp. Po czasie okazało się, iż umowy te zawierają klauzule niedozwolone (abuzywne), które sprawiają, iż kredytobiorcy ponoszą niczym nie ograniczone ryzyko związane ze zmianą kursu walut do której indeksowany lub denominowany był kredyt, które to zmiany kursu powodowały ciągły wzrost wysokości ich zobowiązania. W konsekwencji Banki osiągały z tego typu umów niebotyczne zyski, a ich klienci pozostawali z wieloletnim zobowiązaniem, które mimo spłat trwających kilka lat nigdy nie malało. Z czego wynika taka sytuacja m.in. z braku świadomości prawnej w społeczeństwie. Rzadko zdarza nam się konsultować z profesjonalistą treść umowy przed jej zawarciem pod kątem możliwych zagrożeń płynących dla nas z jej zawarcia. W przeciwieństwie do mieszkańców Wielkiej Brytanii, gdzie jest to dość powszechne. Dlatego warto w swoje okolicy rozejrzeć i poszukać takich miejsce. Porady prawne Dzierżoniów to jeden z takich punktów.