Strzeż się komornika!

Termin „komornik sądowy” jest w znacznej większości przypadków negatywnie kojarzony. Nic jednak dziwnego – jest to stanowisko administracji publicznej, a osoba, która je piastuje, zajmuje się wykonywaniem sporów o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego.

Jaki zakres obowiązków obejmuje działania komornika sądowego? Ma on prawo prowadzić egzekucje na przykład z rachunków bankowych, świadczeń emerytalnych, wynagrodzeń za pracę, praw majątkowych, ruchomości czy też nieruchomości.Aby wyegzekwować należności, stosuje się ściśle określone przepisami prawa środku przymusu.

Warto zaznaczyć, że prawa komornika sądowego są nieco ograniczone. W zależności od aktualnych przepisów prawa, na przykład w 2021 roku zajęcie z tytułu umowy o pracę mogło wynieść maksymalnie 50% wynagrodzenia (w przypadku, gdy dłużnik jest niealimentacyjny), 60% wynagrodzenia (w przypadku dłużników alimentacyjnych).
Sytuacja może wisieć na ostrzu noża, gdyż komornik sądowy może zająć nie tylko wynagrodzenie, ale również nasz dobytek. Warto jednak zaznaczyć, ze z zajęć komorniczych wyłączone są przedmioty służące dłużnikowi do wykonywania pracy zarobkowej.
Tego typu działania wykonuje na przykład komornik sądowy Poznań Nowe Miasto.