Komornik Wilda Poznań

Komornik sądowy, nazywany również gwarantem wykonalności wyroku sądowego, jest funkcjonariuszem publicznym, który pracuje przy sądzie rejonowym. Nie jest on natomiast urzędnikiem państwowym, dlatego posiada własną kancelarię i pracuje na własny rachunek. Przy każdym sądzie rejonowym działa komornik Poznań Wilda również takiego ma. Kiedy wierzyciel lub firma windykacyjna nie jest w stanie wyegzekwować od dłużnika zapłaty, sprawa często trafia do sądu, a wierzyciel może złożyć wniosek o rozpoczęcie postępowania komorniczego. Komornik sądowy odpowiada za część formalną postępowania i jego zadaniem jest wyegzekwowanie od dłużnika spłacenia swojego długu na cześć wierzyciela. Może do tego używać wielu środków przymusu określonych przepisami, a głównym decydentem jest wierzyciel – może on decydować, z których środków powinien skorzystać komornik, które będą najskuteczniejsze w danym przypadku. Komornik sądowy może prowadzić egzekucję z wielu źródeł, na przykład wynagrodzenia za pracę, nieruchomości, ruchomości, świadczeń emerytalnych czy różnych rachunków bankowych. Nieruchomości i ruchomości spieniężane są podczas tak zwanych licytacji komorniczych, a informacja o nich jest ogólnodostępna.