Czym zajmuje się kancelaria komornicza?

W ostatnich latach dużą popularnością cieszy się kancelaria komornicza Poznań jest miastem z dużymi możliwościami. Komornik sądowy przeprowadza czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że działa przy sądzie rejonowym. Należy pamiętać, że w ustawie o komornikach i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku są uregulowane czynności komornika. W sprawach o roszczenia pieniężne komornik wykonuje orzeczenia sądowe. Wszczęcie postępowania sądowego następuje, jeśli firmie windykacyjnej nie uda się długu wyegzekwować. Warto dodać, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym i wykonuje egzekucję długu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że prowadzi własną kancelarię i jest przedsiębiorcą. Art. 762 kodeksu postępowania cywilnego reguluje prawa komornika. Komornik sprawdza zobowiązanie jedynie pod kątem formalnym, natomiast nie zajmuje się badaniem zasadności zobowiązania. W czasie postępowania sądowego, należy zgłaszać wszelkie odwołania dotyczące błędów. Zawsze można też złożyć skargę i przed sądem dochodzić swoich praw. Zawiadomienie wysłane pocztą musi poprzedzać bezpośrednią egzekucję. W formie licytacji komorniczej spieniężane są nieruchomości oraz ruchomości.